دیدار مردمی؛ مقوله‌ای که سالهاست معطل مانده/ لزوم راه اندازی کارخانجات تعطیل برای رفع بیکاری/ اجازه دخالت به منفعت طلبان سیاسی ندهید

دیدار مردمی؛ مقوله‌ای که سالهاست معطل مانده/ لزوم راه اندازی کارخانجات تعطیل برای رفع بیکاری/ اجازه دخالت به منفعت طلبان سیاسی ندهید

طرح‌های منطبق با شرایط بومی گیلان را بدون اجازه دخالت به برخی افراد و جریانات که خواهند کوشید از شما نیز همانند مسئولان قبلی برای رسیدن به مطامع سیاسی و منافع شخصی خود استفاده کنند دنبال نمایید.