افزایش ۴۷ درصدی صید ماهی کلیکا در گیلان

افزایش ۴۷ درصدی صید ماهی کلیکا در گیلان

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به رشد ۴۷ درصدی صید ماهی کلیکا در گیلان گفت: صید ماهی کلیکا در گیلان بسیار بی‌سابقه بوده است به‌طوری‌که از ابتدای سال تاکنون چهار هزار ۲۸۷ تن کیلکا از دریای خزر به ارزش ریالی ۲۴۱ میلیارد ریال صیدشده است.

آیا طاعون نشخوارکنندگان کوچک در گیلان شایع شده؟!

آیا طاعون نشخوارکنندگان کوچک در گیلان شایع شده؟!

شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان البرز تأیید شده و خوشبختانه علیرغم اینکه گیلان نیز جز زیست‌بوم‌های این جانوران محافظت‌شده ازجمله کل و بز است، مسئولان حفاظت از محیط‌زیست شیوع طاعون در استان را منتفی می‌دانند.