سرمایه‌گذاران در سواحل ملزم به رعایت ضوابط محیط‌ زیستی هستند

سرمایه‌گذاران در سواحل ملزم به رعایت ضوابط محیط‌ زیستی هستند

استاندار گیلان با بیان اینکه مهم‌ترین نگرانی در ساماندهی سواحل، تخریب محیط زیست است گفت: جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست، استفاده از خانه‌های پیش ساخته و یا کلبه با نمای صرفا چوبی و طبیعی الزامی است و سرمایه گذاران باید تحت ضوابط تعیین شده در سواحل فعالیت کنند و مسائل زیست محیطی رعایت کنند.