معیار نیازسنجی و صدور مجوز مدارس غیرانتفاعی در گیلان چیست؟!

معیار نیازسنجی و صدور مجوز مدارس غیرانتفاعی در گیلان چیست؟!

ضرورت وجود تعداد زیاد مدارس غیردولتی، عودت دانش آموزان به از مدارس دولتی به غیردولتی و چگونگی صدور مجوز و نیازسنجی مدارس غیرانتفاعی ازجمله سؤالاتی است که در مقابل رشد قارچ گونه مدارس غیردولتی در گیلان سؤالات زیادی را در اذهان متباتر می‌کند.

چرا احسان علیخانی ازدواج نمی‌کند؟

چرا احسان علیخانی ازدواج نمی‌کند؟

هر سال همزمان و پس از پخش ماه عسل شایعات فراوانی درباره ازدواج احسان علیخانی و زندگی شخصی او منتشر می‌شود که به نظر می‌رسد تنها به خاطر دیده شدن سایت‌های خبری است و هم چنان خبری از ازدواج این مجری نیست