سیستم گرمایشی بیمارستان پورسینا “گرم” نمی‌کند

سیستم گرمایشی بیمارستان پورسینا “گرم” نمی‌کند

بیمارستان پورسینای رشت به عنوان مرکز ترومای گیلان که براساس اظهارات مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان عمری حدود ۱۰۰ ساله دارد، علاوه بر سایر مشکلات تلمبار شده با چالش نبود سیستم گرمایشی نیز مواجه شده است.

کاشت یک میلیون و ۱۵۰ هزار اصله نهال در پاییز

کاشت یک میلیون و ۱۵۰ هزار اصله نهال در پاییز

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی گیلان با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۱۵۰ هزار اصله نهال آماده کاشت پاییزه داریم، خاطرنشان کرد: این نهال ها جدا از نهال های صنوبری است که سالانه تولید می شود.