۱۳ درصد گیلانی ها در انتظار واکسن کرونا/ فاصله ۶ ماهه دوز دوم و سوم

۱۳ درصد گیلانی ها در انتظار واکسن کرونا/ فاصله ۶ ماهه دوز دوم و سوم

سخنگوی علوم پزشکی گیلان، ۱۳.۱ درصد از جمعیت بالای ۱۲ سال استان را در انتظار نوبت اول و ۵۲ درصد را در انتظار نوبت دوم واکسن کرونا دانست و تصریح کرد: ۹۲ درصد دانش آموزان گیلانی نیز نوبت اول واکسن خود را دریافت کردند.