ازدواج از طریق فضای مجازی به چه کسانی توصیه می شود؟

ازدواج از طریق فضای مجازی به چه کسانی توصیه می شود؟

یک روانشناس، زبان بدن را یکی از مهمترین ویژگی های شناختی در فضای حقیقی دانست و یادآور شد: دختر و پسری که در فضای مجازی با هم آشنا شده و براساس همین شناخت و آگاهی کم تصمیم به ازدواج می گیرند، اغلب دچار اشتباه می شوند.

نگاهی به زندگی سراسر عشق شهید بیگلو/ از آموزش ۲۶ هزار بسیجی تا رفتن به جبهه ۲۷ روز پس از ازدواج

نگاهی به زندگی سراسر عشق شهید بیگلو/ از آموزش ۲۶ هزار بسیجی تا رفتن به جبهه ۲۷ روز پس از ازدواج

سردار شهید “هرمز محمدبیگلو” فرمانده پادگان آموزشی شمال کشور بود که بیش از ۲۶ هزار نفر را برای حضور در جنگ تحمیلی به تنهایی آموزش داد. نویدشاهدگیلان به مناسبت سالگرد این شهید بزرگوار، گذری بر زندگی وی داشته است که در ادامه می‌خوانید.