سهم اندک گیلان از فضای مطالعاتی

سهم اندک گیلان از فضای مطالعاتی

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان گیلان با اشاره به سهم اندک گیلان از فضای مطالعاتی گفت: کمبود فضای کتابخانه‌های عمومی موجود در رشت جوابگوی انتظارات و مراجعات مردم نیست.